cs | en | de | it | fr | ru | es | pl
Michalské stromořadí 1061, Olomouc
tel.: + 420 585 502 999 | booking@hotel-alley.cz

Ołomuniec i okolicaOłomuniec należy do najstarszych i najważniejszych historycznych miast, które jest swoim rozwojem, pozycją oraz rozległością strefy zabytkowej w ramach RC porównywalne tylko z Pragą.

Polecamy zwiedzenie ratuszu ołomunieckiego z zegarem astronomicznym – orlojem, który jest po orloju praskim na Rynku Staromiejskim najstarszym w RC, dalej kolumnę Trójcy Przenajświętszej, która dzięki swej wartości artystycznej i historycznej została w roku 2000 wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wyjątkową wartość zabytkową ma zespół sześciu ołomunieckich fontann barokowych. Od roku 2002 do tego zespołu dołączyła nowa fontanna Ariona, której współautorami są architekt toskańska Angelą Chianteli oraz rodak ołomuniecki - rzeźbiarz Ivan Theimer.

Kolejnym zabytkiem jest najważniejszy kościół ołomuniecki – katedra św. Wacława, która historyzujący wygląd uzyskała aż na końcu XIX wieku, z najwyższą wieżą na Morawach a drugą najwyższą w RC. Dalszymi zabytkami jest Pałac Romański, katedra św. Maurycego, kościół św. Michała, kościół Marii Panny Śnieżnej oraz rozległy areał barokowy nazywany Hanackim Escorialem – Grodzisko Klasztorne. Średniowieczne obwarowanie miasta przypominają mury obronne w południowej części miasta, najstarsze mury pochodzą z XII wieku. Centrum historyczne miasta otoczone jest wieńcem kilku parków miejskich, które w sposób wrażliwy oddzielają strefę zabytkową od zabudowy współczesnej, tworząc w ten sposób oryginalną całość urbanistyczną.

Jeżeli chodzi o czasy współczesne, to do nowego tysiąclecia wstąpił Ołomuniec jako miasto wojewódzkie. Corocznie w mieście organizowany jest cały szereg imprez, z których najbardziej znana jest najstarsza czeska wystawa ogrodnicza Flora Olomouc, organizowany jest festiwal muzyki sakralnej, międzynarodowy festiwal muzyki organowej, dni marszałka Radeckiego, Akademia film Olomouc. Dnia 1.6.2006 otwarte zostało uroczyście Muzeum Archidiecezjalne, gdzie po raz pierwszy w sposób kompleksowy przedstawiono wybór z najlepszych eksponatów starej sztuki plastycznej, które w przebiegu wieków powstawały na terenie całych Moraw. Obok bardzo wartościowej kolekcji starego malarstwa środkowoeuropejskiego umożliwia Muzeum Archidiecezjalne zwiedzającym obejrzenie wspaniałych przykładów gotyckiej i barokowej rzeźby, jak również wielu innych różnorodnych eksponatów, od kolekcji prac z kości słoniowej aż po słynną karetę biskupa Troyera, przedmiotów liturgicznych czy tekstyliów mszalnych.

Ołomuniec posiada również wiele możliwości do uprawiania sportu lub przeżyć kulturalnych. W sąsiedztwie kościoła pielgrzymkowego na Świętym Kopeczku – Svatý Kopeček, 8 km od Ołomuńca, znajduje się przepiękny ogród zoologiczny.

Należy również wspomnieć o okolicy Ołomuńca, gdzie odwiedzić możemy bajkowy zamek Bouzov, gród Helfštýn, gdzie corocznie organizowane są spotkania kowali artystycznych Hefaiston, zamek Náměšť na Hané, gdzie znajduje się wystawa karet arcybiskupów i biskupów ołomunieckich, zamek Šternberk. Ok. 40 km od Ołomuńca znajduje się zamek Kroměříž, który został wraz z areałem ogrodów w roku 1998 wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Nasz hotel zapewnia zwiedzenie wymienionych zabytków, jesteśmy również zawsze przygotowani doradzić i zorganizować program tak, by zaspokajał każdą kategorię wiekową i by każdy odwoził sobie z Ołomuńca jak najlepsze wspomnienia.

Rezerwacja on-line
Przyjazd:
Ilość nocy Liczba osób
Preferowany pokój


Business Hotel Alley **** Olomouc |tel.: + 420 585 502 999 | |